Pravidla výuky • jedna lekce trvá 60 minut

 • výuka je zprostředkována přes Google Meet nebo Skype

 • lekce je vždy jen pro jednu osobu

 • platba je možná pouze jednorázově, a to vždy před zprostředkováním služby. Platba na splátky, ani po zprostředkování služby není možná

 • zakoupené lekce jsou nevratné a platí po dobu tří měsíců, poté propadají. Lekce nejdou ani přepsat na někoho jiného, ani vybrat po uplynutí tří měsíců.

 • v případě změny termínu lekce z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuta kompenzace ve formě pracovního listu, který bude odpovídat ceně jedné lekce nebo náhradní termín.

 • student může během předplaceného období na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit lektorovi minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu. Pokud tak student neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.

 • Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku vyučování, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

 • Při organizaci náhradních lekcí je třeba brát zřetel na časové možnosti lektora a je třeba počítat s tím, že náhradní lekce mohou proběhnout v jiných časech a dnech, než probíhá běžná lekce španělského jazyka, a to včetně víkendu.

 • před samotnou výukou je třeba absolvovat konzultaci zdarmaCo budeme probírat na konzultaci zdarma?

Ujasníme si časové možnosti a jak často bude výuka probíhat. Řeknete mi, jakou máte představu o lekcích a čeho chcete ve španělštině dosáhnout, popřípadě probereme vaše dosavadní zkušenosti s tímto jazykem. Dle vašich požadavků vám doporučím balíček, který si poté zakoupíte zde na webových stránkách.Cena jedné lekce zahrnuje:

 • čas potřebný k přípravě na hodinu
 • čas strávený na lekci
 • kvalitní učební materiály, které si kupuji
 • originální učební materiály, které vytvářím
 • technické vybavení, které při lekcích používám
 • domácí úkoly, které se opravují automaticky


Cena jedné lekce nezahrnuje:

 • domácí úkoly, které se opravují ručně (výjimku mají slohová cvičení, která jsou započítána v ceně v balíčcích 5 a 10 lekcí pro začátečníky)

Rodinná sleva 10%

Pokud jste můj klient a v rodině máte někoho nad 18 let, kdo se chce učit španělsky, neváhejte ho pozvat do Café con Aroma! Na první nákup bude mít slevu 10%!